اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

سخنرانانی که حرف گوش نمی دهند

درخواست حذف اطلاعات

حال ناخوش این روزهای اقتصاد کشور به جایی رسیده که بی هیچ مبالغه ای می توان مدعی شد که مسؤلان کشور در تمامی سخنرانی هایشان با هر موضوع و مناسبتی باشد، اشاره ای نقادانه به مشکلات اقتصادی دارند و هم چنین قریب به اکثریت ایشان بر حل مشکلات و چاره اندیشی برای این حال ناخوش تأکید می کنند و برخی حتی راه کارهایی هم توصیه می کنند.‏